Address:

Rensmurs B&B
Rensmur 115
73397
Sala
Sverige

Telefon:

E-post


Vägbeskrivning

Kör riksväg 70 norrut från Sala mot Mora

  •  C:a en 1,3 mil norr om Sala, ta höger mot ”Möklinta” och ”Broddbo”
  • Fortsätt 800 m och sväng vänster mot ”Möklinta”
  • Efter 400 meter och när järnvägen passerats, ta omedelbart vänster mot ”Rensmur”
  • Fortsätt denna väg c:a 1,5 km till Y-korsning, håll där höger
  • Efter ytterligare c:a 400 meter ligger gården på vänster sida (skyltat)